موزيکال رمنس

 

 

بهترين گيتار ها و مدرن ترين کارها را از رمنس

بخواهيد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - اکبر آقاکشی زاده

موزيکال رمنس

 

مشاور در تهيه ساز و آموزش

 

خلخال:خ.کارگر جنوبی پاساژ قاسم زاده

شماره تماس: ۰۴۵۲۴۲۳۱۴۲۵ - ۰۹۱۴۴۵۲۸۵۳۰  

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٥ - اکبر آقاکشی زاده